เนื้อหา : เรื่องเด่นวันนี้
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อเรื่อง : โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563

พุธ ที่ 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563


 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 นายประพันธ์ ทองพราว ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 – 6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ภูเสี้ยวขาวรีสอร์ท ตำบลบ่อ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับบุคลากรในสถานศึกษา เกี่ยวกับนโยบายแผนงาน งบประมาณ และระบบสารสนเทศในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ให้สามารถจัดทำและครอบคลุมทุกภารกิจ ของสถานศึกษา รวมทั้ง การพัฒนาบุคลากรในด้านการเขียนโครงการตามหลักวิชาการ สามารถประเมินโครงการได้ถูกต้องชัดเจน

ผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ประกอบด้วย บุคลากร กศน.อำเภอภูเพียง กศน.อำเภอบ้านหลวง และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานแผนงาน กศน.อำเภอสองแคว รวมทั้งหมด 26 คน สำหรับการอบรมในครั้งนี้ใช้กระบวนการรับฟังบรรยาย และปฏิบัติจริงเข้าชม : 97


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาสพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563 3 / มิ.ย. / 2563
      เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า นายประพันธ์ ทองพราว ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดน่าน คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจั 4 / พ.ค. / 2563
      นายทรงกลด มั่นสิงห์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดน่าน และคณะ ได้นำหนังสือธรรมะมอบให้แก่ห้องสมุดประชาชนจังหวัดน่าน 17 / เม.ย. / 2563
      ๒ เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า นายประพันธ์ ทองพราว ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดน่าน คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรทางก 2 / เม.ย. / 2563
      โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563 5 / ก.พ. / 2563