เนื้อหา : เรื่องเด่นวันนี้
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อเรื่อง : สำนักงาน กศน.จังหวัดน่าน ร่วมจัดกิจกรรมและนิทรรศการในงาน \"เกษตรน่านแฟร์ ครั้งที่ 3

จันทร์ ที่ 13 เดือน มกราคม พ.ศ.2563


 สำนักงาน กศน.จังหวัดน่าน ร่วมจัดกิจกรรมและนิทรรศการในงาน "เกษตรน่านแฟร์ ครั้งที่ 3 มหกรรมยางพาราท้องถิ่นของดีเขตภาคเหนือประจำปี 2563" จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 - 15 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
โดยวันที่ 12 มกราคม 2563 มี กศน.อำเภอ 4 แห่ง เข้าร่วมจัดนิทรรศการ จำหน่ายสินค้า และจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตร ดังนี้
1. กศน.อำเภอปัว
2. กศน.อำเภอสันติสุข
3. กศน.อำเภอสองแคว
4. กศน.อ.เมืองน่านเข้าชม : 126


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาสพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563 3 / มิ.ย. / 2563
      เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า นายประพันธ์ ทองพราว ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดน่าน คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจั 4 / พ.ค. / 2563
      นายทรงกลด มั่นสิงห์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดน่าน และคณะ ได้นำหนังสือธรรมะมอบให้แก่ห้องสมุดประชาชนจังหวัดน่าน 17 / เม.ย. / 2563
      ๒ เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า นายประพันธ์ ทองพราว ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดน่าน คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรทางก 2 / เม.ย. / 2563
      โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563 5 / ก.พ. / 2563