เนื้อหา : เรื่องเด่นวันนี้
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อเรื่อง : การนิเทศ ติดตาม และทบทวน เพื่อให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ กศน.อำเภอเมืองน่าน

อังคาร ที่ 26 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562


 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 นายประพันธ์ ทองพราว ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดน่าน และคณะนิเทศฯ ดำเนินการนิเทศ ติดตาม และทบทวน เพื่อให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ ให้การจัดกิจกรรมของสถานศึกษาทุกแห่ง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ถูกต้อง ตามระเบียบ รวมถึงมอบนโยบายในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และให้กำลังใจแก่ เจ้าหน้าที่และบุคลากร กศน.อำเภอเมืองน่าน ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

โดยช่วงเช้า นายกิตติพงศ์ กาลัง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองน่าน และบุคลากร นำเสนอข้อมูลสถานศึกษา และสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จากนั้นนายประพันธ์ ทองพราว ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดน่าน มอบเกียรติบัตรให้กับ นางสาวศริตา ขัติสิริ ครู กศน.ตำบลบ่อสวก ซึ่งเป็น กศน.ตำบลที่มีผู้เข้าสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 มากที่สุด ระดับอำเภอ

ช่วงบ่าย เยี่ยมชมการจัดกิจกรรมของ บ้านผาตูบ หมู่ 1 ตำบลผาสิงห์ กลุ่มไม้กวาด, บ้านทุ่งขาม ตำบลไชยสถาน กลุ่มหมูหลุมอินทรีย์, บ้านซาวหลวง ตำบลบ่อสวก กลุ่มทอผ้า และเข้าเยี่ยมชม กศน.ตำบลนาซาว “กศน.WOW” กศน.ตำบล 5 D Premium ตามลำดับเข้าชม : 56


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563 5 / ก.พ. / 2563
      สำนักงาน กศน.จังหวัดน่าน ร่วมจัดกิจกรรมและนิทรรศการในงาน \"เกษตรน่านแฟร์ ครั้งที่ 3 13 / ม.ค. / 2563
      การแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์ 2563 19 / ธ.ค. / 2562
      ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 5 / ธ.ค. / 2562
      การนิเทศ ติดตาม และทบทวน เพื่อให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ กศน.อำเภอเมืองน่าน 26 / พ.ย. / 2562