เนื้อหา : เรื่องเด่นวันนี้
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อเรื่อง : ประชุมปฏิบัติการจัดการความรู้ชุมชน โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล \\\"เมืองน่านโมเดล\\\"

จันทร์ ที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561


 โครงการน่านโมเดล : เป็นการพัฒนา application ที่กศน.ได้ร่วมมือกับ google ประเทศไทยและสมาคม EIS แห่งประเทศไทย ( English for Integrated Studies Association of Thailand ) โดยเริ่มต้นจากการใช้ app.google classroom มาดำเนินการจัดการเรียนออนไลน์ตามหลักสูตรกศน.ขั้นพื้นฐานภาคภาษาอังกฤษ ( English Program ) โดยนำร่องทดลองกลุ่มเป้าหมายกศน.ขั้นพื้นฐานระดับม.ปลายภาคภาษาอังกฤษและเริ่มเปิดเทอมแรกตั้งแต่วันที่13ธ.ค.2560เป็นต้นมาในระหว่างการพัฒนาโปรแกรมทั้งของเทอมนี้และเตรียมการในเทอมหน้าพบว่าโปรมแกรมต่างๆที่พัฒนาขึ้นโดยใช้app.ของgoogleที่มีอยู่สามารถนำมาดำเนินการสร้างกระบวนการเรียนการสอน,การจัดการและอำนวยความสะดวกให้ผู้เรียนปลายทางที่ใช้ smart phone / Ipadและ note bookได้อย่างกว้างขวางและครอบคลุมการจัดกศน.ทั้ง3รูปแบบ(นอกเหนือจากการใช้ google classroom ) ฉะนั้นเพื่อพัฒนาและสร้างศักภาพการใช้ สร้างโปรแกรมออนไลน์โดยใช้ G sute (google sute for Education) จึงสมควรขยายรูปแบบให้ได้ประโยชน์สูงสุดในการเรียนรู้สู่กศน.4.0 เพื่อให้การดำเนินการเกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรมและสามารถนำ account ( สิทธิการเข้าใช้  app.ของ google ) ที่ได้รับจำนวนถึง 3 ล้าน accountได้อย่างคุ้มค่าสมประโยชน์เกิด Big Dataของกศน.จากพื้นที่ชุมชน และสามารถสร้างระบบการจัดสรรแจกจ่ายaccoutแก่หน่วยงานของกศน.ทั่วประเทศและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพและตรวจสอบได้   สถาบันการศึกษาทางไกลจึงได้ร่วมมือกับกศน.น่านและศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจ.ลำปางจัดประชุมปฏิบัติการจัดการความรู้ชุมชน โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล "เมืองน่านโมเดล"ขึ้นเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายดังกล่าว ระหว่างวันที่ 19-23 ก.พ. 2561 ณ.กศน.จังหวัดน่านเข้าชม : 225


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      ..ตามไปดู การศึกษากินได้ ผ่านงานชุมชนวิจัย.. 24 / เม.ย. / 2561
      ประชุมปฏิบัติการจัดการความรู้ชุมชน โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล \\\"เมืองน่านโมเดล\\\" 26 / ก.พ. / 2561
      ผอ.สนง.กศน.จ.น่าน เยี่ยมชม การจัดกิจกรรมและอาชีพ ของกศน.อำเภอบ้านหลวง 29 / ธ.ค. / 2560
      กศน.บ้านหลวง จัดการศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม ผ่านกระบวนการเรียนรู้งานวิจัยชุมชน 29 / ธ.ค. / 2560
      ร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 29 / ธ.ค. / 2560