เนื้อหา : บทความสาระน่ารู้
หมวดหมู่ : บทความทั่วไป
หัวข้อเรื่อง : ก้าวใหม่ของผู้บริหารต้องบูรณาการวิธีคิด

พฤหัสบดี ที่ 19 เดือน มกราคม พ.ศ.2560

คะแนน vote : 3  

 ก้าวใหม่ของผู้บริหารต้องบูรณาการวิธีคิด


โดย  ปัณณพงศ์   ท้าวอาจ

 

      สังคมทุกวันนี้เชื่อมโยง ซับซ้อน  เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  จนมนุษย์ไม่สามารถเผชิญหรือปรับตัวกับการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงนั้นได้  จึงเกิดสภาวะวิกฤตหมันหมม รุมเร้ามากมาย เช่นปัญหาความยากจน  การไม่มีงานทำ  ความเครียด  ความรุนแรง  ปัญหายาเสพติด  ปัญหาโรคเอดส์  ปัญหาครอบครัวและเพศศึกษา  ปัญหาการจัดระเบียบสังคม  ความขัดขัดแย้ง  อาชญากรรม  การทำลายทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  และอื่นๆ  เป็นเหตุทำให้มนุษย์ (คน)  ไม่สามารถจัดระบบชีวิตและสังคมให้อยู่อย่างสันติสุขได้

          เมื่อมนุษย์มีชีวิตอยู่ท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้ง  จึงยิ่งต้องใช้วิจารณญาณแยกแยะก่อนตัดสินใจ  “เลือก”  ยิ่งนับวันเงื่อนปมความขัดแย้งยิ่งผูกรัดยุ่งเหยิงซับซ้อนในการตัดสินใจเรื่องใด  เรื่องหนึ่ง  “จะมีปัญหา”  ถ้าไม่ประมวลเงื่อนไข  บริบท  หลากหลายมิติ  รอบด้าน  วิธีคิด หรือการสอนให้คนคิดแบบคนสูบบุหรี่  เสพยา  กินเหล้าเป็นคนไม่ดี  การพนันเป็นสิ่งเลว  ครู  หมอ ทนายความเป็นคนเก่ง ดี  ควรละทิ้งได้แล้ว  เมื่อโลกก้าวเดินและเรียนรู้ความเจ็บปวดมาถึงปัจจุบัน  คนต้องรู้จักเชื่อมโยงเหตุผล  ศิลธรรม  จริยธรรม  ความรับผิดชอบ  ภาระหน้าที่  สถานการณ์ความเป็นอยู่และจะเป็นไปในอนาคตอย่างเข้าใจ   ถ่องแท้  สังคมถึงจะบรรเทาความขัดแย้งและลดปัญหาที่สุมซ้อนกันอยู่แทบทุกมิติได้  “สังคมแบบพวกกูพวกคนดี  พวกมึงพวกคนเลว  หรือพวงมึงผิด  พวกกูถูก”  ไม่ใช่สังคมที่พึงประสงค์หรือเป็นสังคมที่สันติสุขในจินตนาการของพวกเรา

          การปฏิรูปการศึกษาก็เช่นเดียวกัน  โดยเนื้อแท้แล้วก็คือปฏิรูปคน  แต่ต้องไม่ลืมความเป็นจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบชีวิตคนนั้นคือปัจจัยสำคัญในความสำเร็จหรือล้มเหลว  ของการปฏิรูปการศึกษาด้วย  การปฏิรูปการศึกษาจึงต้องมีมุมมองที่หลากหลาย  มิใช่เดินมุ่งหน้าไปแบบม้าลำปางที่เจ้าของติดกระบังตาไม่ให้เห็นสิ่งอื่นใดรอบข้าง  นอกจากเส้นทางเดียวคือมุ่งตรงไปข้างหน้า  ดังนั้นแนวคิดในการที่จะก้าวให้ทันโลกก็คือ  เราต้องเผชิญความจริง  ยอมรับความจริงต้องใช้ความสามารถปรับเปลี่ยนตัวเองได้  ผู้บริหารก็ต้องมีญาณทัศน์  (Vision)  สามารถมองเห็นความเชื่อมโยงขององค์ประกอบต่างๆ  ในการบริหารการเปลี่ยนแปลง  ขณะเดียวกันผู้บริหารก็ต้องเข้าใจให้ชัดเจนว่ากระบวนการเปลี่ยนแปลงคน  และกระบวนการเปลี่ยนแปลงองค์กรเชื่อมต่อกันอย่างไร  การเปลี่ยนแปลงเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ซับซ้อนมิใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วสิ้นสุดไป

          ดังนั้น  “การยอมรับ”  เป็นความคิดในแต่ละบุคคล  นักการศึกษาถึงบอกว่าการศึกษาคือการปฏิรูปคน  จะปฏิรูปคนอื่นต้องปฏิรูปความคิด  ให้ปฏิรูปในสมองของตัวเราก่อน  ในสมองของผู้บริหารนั่นเองสำคัญมาก  ไม่ใช่แต่จะคิด  จะทำจะปฏิรูปตรงนี้ปรับตรงนั้น  ทั้ง ๆ ที่ตัวผู้บริหารเองยังปรับเปลี่ยนตัวเองไม่ได้  ผู้บริหารต้องเปลี่ยนทัศนคติเปลี่ยนกระบวนการคิดของตนเองก่อนเป็นสำคัญ ไม่ใช่มองดูองค์กรหรือสถานศึกษาแล้วบ่นบอกว่ามีแต่ปัญหาเยอะแยะไปหมด  ตรงนั้นก็จะทำตรงนี้ก็ต้องทำ  แต่ไม่ยอมหาทางปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้น  ซึ่งถือว่าเป็นการพูดเผื่อไม่ทำ  มัวแต่....ถ้าหน่วยเหนือสั่งการถ้า.....หากมีงบประมาณ ถ้า....หากมีคนพอ หรือแม้แต่ ถ้า.....มีเวลาพอ ฯลฯ  จะเห็นได้ว่าองค์ประกอบหลักของการบริหารไม่ว่าจะเป็นด้านบุคลากร  สื่อวัสดุอุปกรณ์  งบประมาณ  หากขาดไปหรือไม่เพียงพอถือว่าไม่เป็นปัญหามากนักแต่สิ่งที่ผู้บริหารขาดไม่ได้เลย คือการบริหารจัดการที่ดี

           ก้าวใหม่ของผู้บริหารการศึกษา  มิใช่การเปลี่ยนระบบ  มิใช่การเปลี่ยนแปลงคนอื่น ๆ  รอบตัวเราแต่คือการกล้าเปลี่ยนแปลงตัวเราในกระบวนการคิด  บูรณาการคิดเพื่อเป็นอย่างก้าวแรกที่สำคัญยิ่งที่จะนำไปสู่การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง  การปฏิรูปการศึกษาคงเป็นก้าวต่อไปที่มั่นคงขึ้น  ไปสู่การปฏิรูปคนซึ่งเป็นคำตอบสุดท้ายนั่นเอง

 

 



เข้าชม : 508


บทความทั่วไป 5 อันดับล่าสุด

      บ้านครู : ศูนย์การเรียนรู้ที่แท้จริง 23 / ม.ค. / 2560
      ก้าวใหม่ของผู้บริหารต้องบูรณาการวิธีคิด 19 / ม.ค. / 2560
      ข่าวการศึกษา 18 / ม.ค. / 2560
      เป็นความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้ว่า “การอ่าน” คือการเปิดประตูสู่โลกกว้าง 19 / ม.ค. / 2554
      เลี้ยงไก่ไข่ด้วยอีแวป...ทำไบโอแก๊สลดค่าใช้จ่าย 3 / ธ.ค. / 2551