สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดน่าน
 
 
กศน. จังหวัดน่าน : เรียนรู้ รักษ์ ฮักถิ่นฐานบ้านเกิด

 

  เนื้อหาที่ 1 : ข่าวประชาสัมพันธ์
หมวดหมู่
จำนวนเรื่อง
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • 44  
 • การจัดซื้อจัดจ้าง
 • 13  
    เนื้อหาที่ 2 : Knowlege
  หมวดหมู่
  จำนวนเรื่อง
 • Knowledge
 • 7  
 • วารสาร
 • 0  
    เนื้อหาที่ 3 : QR CODE เพื่อการศึกษา
  หมวดหมู่
  จำนวนเรื่อง
 • ศูนย์การเรียนชุมชน
 • 0  
 • เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
 • 0  
    เนื้อหาที่ 4 : บทความสาระน่ารู้
  หมวดหมู่
  จำนวนเรื่อง
 • ความรู้เกี่ยวกับ IT
 • 7  
 • ความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์
 • 2  
 • บทความทั่วไป
 • 6  
 • ภูมิปัญญาชาวบ้าน
 • 0  
 • บทความสุขภาพ
 • 3  
 • หนังสือที่ไม่มีใครอ่าน
 • 0  
 • การศึกษานอกระบบ
 • 0  
 • อาหารเพื่อสุขภาพ
 • 1  
 • สมุนไพรน่ารู้
 • 0  
    เนื้อหาที่ 5 : เรื่องเด่นวันนี้
  หมวดหมู่
  จำนวนเรื่อง
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • 41  
 • ข่าวเด่น
 • 9