สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดน่าน
 
 
กศน. จังหวัดน่าน : เรียนรู้ รักษ์ ฮักถิ่นฐานบ้านเกิด

 

เรื่องเด่นวันนี้ : ทั้งหมด
  
11 / ก.พ. / 2562 : ข่าวเด่น
นายศรีชัย พรประชาธรรม เลขาธิการ กศน.ตรวจเยี่ยม สำนักงาน กศน.จังหวัดน่าน
นายศรีชัย พรประชาธรรม เลขาธิการ กศน.ตรวจเยี่ยม สำนักงาน กศน.จังหวัดน่าน
เข้าชม : [184]
17 / พ.ค. / 2561 : ข่าวเด่น
การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ผ่านงานวิจัยชุมชน : สายใย กศน ETV
การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ผ่านงานวิจัยชุมชน : สายใย กศน ETV
เข้าชม : [228]
24 / เม.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
..ตามไปดู การศึกษากินได้ ผ่านงานชุมชนวิจัย..
..ตามไปดู การศึกษากินได้ ผ่านงานชุมชนวิจัย..
เข้าชม : [201]
26 / ก.พ. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมปฏิบัติการจัดการความรู้ชุมชน โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล \\\"เมืองน่านโมเดล\\\"
ประชุมปฏิบัติการจัดการความรู้ชุมชน โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล \\\"เมืองน่านโมเดล\\\"
เข้าชม : [225]
29 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผอ.สนง.กศน.จ.น่าน เยี่ยมชม การจัดกิจกรรมและอาชีพ ของกศน.อำเภอบ้านหลวง
ผอ.สนง.กศน.จ.น่าน เยี่ยมชม การจัดกิจกรรมและอาชีพ ของกศน.อำเภอบ้านหลวง
เข้าชม : [234]
29 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.บ้านหลวง จัดการศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม ผ่านกระบวนการเรียนรู้งานวิจัยชุมชน
กศน.บ้านหลวง จัดการศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม ผ่านกระบวนการเรียนรู้งานวิจัยชุมชน
เข้าชม : [185]
29 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เข้าชม : [144]
29 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ แนวทางการดำเนินงานตามโครงการอนุรักษ์ป่าน่านจากห้องเรียนสู่ชุมชน
ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ แนวทางการดำเนินงานตามโครงการอนุรักษ์ป่าน่านจากห้องเรียนสู่ชุมชน
เข้าชม : [93]
29 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผอ.กศน.น่านเยี่ยมให้กำลังใจครูศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยแม่ฟ้าหลวง
ผอ.กศน.น่านเยี่ยมให้กำลังใจครูศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยแม่ฟ้าหลวง
เข้าชม : [59]
16 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย และจุดเน้นการดำเนินงาน กศน.จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ 2561
การประชุมปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย และจุดเน้นการดำเนินงาน กศน.จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ 2561
เข้าชม : [105]
8 / ก.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือประจำปี2560และกศน.น่านเพื่อประชาชน
วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือประจำปี2560และกศน.น่านเพื่อประชาชน
เข้าชม : [173]
4 / ส.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ค่ายเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต
ค่ายเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต 2-3 ส.ค. 60ณ กศน.จังหวัดน่านทีมวิทยากร กศน.และทีมโรงพยาบาลน่านโดยมีผู้อำนวยการสำนักงานกศน.จังหวัดน่านเป็นประธานในพิธีเปิด
เข้าชม : [158]
7 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานกศน.จังหวัดน่านทำบุญถวายเทียนเข้าพรรษา ณ วัดอรัญญาวาส
สำนักงานกศน.จังหวัดน่านทำบุญถวายเทียนเข้าพรรษา ณ วัดอรัญญาวาส
เข้าชม : [167]
3 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมติดตามโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่จังหวัดน่าน
การประชุมติดตามโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่จังหวัดน่าน
เข้าชม : [204]
16 / มี.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การอบรมแนวคิดงานวิจัยท้องถิ่น/ชุมชุน กศน.น่าน
การอบรมแนวคิดงานวิจัยท้องถิ่น/ชุมชุน กศน.น่าน วันที่ 13-14 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมจามจุรี สำนักงาน กศน.จังหวัดน่าน
เข้าชม : [235]
14 / ก.พ. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นิทรรศการ\\\"สายน้ำแห่งพระบารมี สายนทีแห่งพระเมตตา\\\"
กศน.น่าน ร่วมกับร้านม่วงชาตได้จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี \\\"สายน้ำแห่งพระบารมี สายนทีแห่งพระเมตตา\\\" และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามอัธยาศัย ให้แก่ประชาชนผู้สนใจ ณ ร้านม่วงชาติ ตั้งแต่วันที่ 10 - 19 กุมภา
เข้าชม : [293]
8 / ก.พ. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อมูลในระบบฐานข้อมูล กศน. ตำบล (DMIS 60)
สำนักงาน กศน. จังหวัดน่านได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อมูลในระบบฐานข้อมูล กศน. ตำบล (DMIS 60) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เข้าชม : [463]
3 / ก.พ. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการประชุมชี้แจง รายละเอียดตัวชี้วัด การประเมินผล การปฏิบัตงานของพนักงานราชการและการจัดทำแผนปฏิบัติการ กศน.ตำบล และการจัดทำข้อมูล กศน.ตำบล และการจัดทำข้อมูล กศน. ตำบล (DMIS 60)
สำนักงาน กศน. จังหวัดน่าน ได้จัดทำโครงการประชุมชี้แจง รายละเอียดตัวชี้วัด การประเมินผล การปฏิบัตงานของพนักงานราชการและการจัดทำแผนปฏิบัติการ กศน.ตำบล และการจัดทำข้อมูล กศน.ตำบล และการจัดทำข้อมูล กศน. ตำบล (DMIS 60) ในวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2560
เข้าชม : [280]
25 / ม.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมผู้บริหาร กศน. อำเภอ ข้าราชการ หัวหน้ากลุ่มงานและเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 1/2560
สำนักงาน กศน.จังหวัดน่าน ได้จัดการประชุมผู้บริหาร กศน. อำเภอ ข้าราชการ หัวหน้ากลุ่มงานและเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 1/2560 ในวันพุธที่ 25 มกราคม 2560
เข้าชม : [269]
18 / ม.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างสุภาพพลานามัย
กศน.จังหวัดน่านร่วมกับกศน.อำเภอเมืองน่าน จัดกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างสุภาพพลานามัย
เข้าชม : [219]

กำลังแสดงหน้าที่ 1/3 ->
<< 1 2 3 >>