สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดน่าน
 
 
สำนักงาน กศน.จังหวัดน่าน ยินดีต้อนรับ

 

เรื่องเด่นวันนี้ : ทั้งหมด
  
3 / มิ.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาสพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563
กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาสพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563
เข้าชม : [9]
4 / พ.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า นายประพันธ์ ทองพราว ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดน่าน คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจั
เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า นายประพันธ์ ทองพราว ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดน่าน คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอ
เข้าชม : [31]
17 / เม.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายทรงกลด มั่นสิงห์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดน่าน และคณะ ได้นำหนังสือธรรมะมอบให้แก่ห้องสมุดประชาชนจังหวัดน่าน
นายทรงกลด มั่นสิงห์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดน่าน และคณะ ได้นำหนังสือธรรมะมอบให้แก่ห้องสมุดประชาชนจังหวัดน่าน
เข้าชม : [42]
2 / เม.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
๒ เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า นายประพันธ์ ทองพราว ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดน่าน คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรทางก
๒ เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า นายประพันธ์ ทองพราว ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดน่าน คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และบุค
เข้าชม : [49]
5 / ก.พ. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563
โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563
เข้าชม : [97]
13 / ม.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดน่าน ร่วมจัดกิจกรรมและนิทรรศการในงาน \"เกษตรน่านแฟร์ ครั้งที่ 3
สำนักงาน กศน.จังหวัดน่าน ร่วมจัดกิจกรรมและนิทรรศการในงาน \"เกษตรน่านแฟร์ ครั้งที่ 3
เข้าชม : [126]
19 / ธ.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์ 2563
วันที่ 18 ธันวาคม 2562 นายประพันธ์ ทองพราว ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดน่าน ประธานในพิธีเปิดการจัดการแข่งขันกีฬา “กศน.น่าน เกมส์” ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เพื่อเตรียมความพร้อม และคัดเลือกนักกีฬาเพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน “กศน.อิงดอยเกมส์” ใน
เข้าชม : [119]
5 / ธ.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562
ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562
เข้าชม : [114]
26 / พ.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การนิเทศ ติดตาม และทบทวน เพื่อให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ กศน.อำเภอเมืองน่าน
การนิเทศ ติดตาม และทบทวน เพื่อให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ กศน.อำเภอเมืองน่าน
เข้าชม : [116]
15 / พ.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดน่าน
ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดน่าน
เข้าชม : [101]
15 / พ.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการสร้างสื่อการสอนในรูปแบบ QR code
โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการสร้างสื่อการสอนในรูปแบบ QR code
เข้าชม : [103]
11 / พ.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีสมโภชและถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กศน.
พิธีสมโภชและถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กศน.
เข้าชม : [91]
8 / พ.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมชี้แจงนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน กศน.ประจำปี 2563
ประชุมชี้แจงนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน กศน.ประจำปี2563
เข้าชม : [105]
1 / พ.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี 2562 ณ วัดลุ่ม (พระอารามหลวง) ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมืองระยอง
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี 2562 ณ วัดลุ่ม (พระอารามหลวง) ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมืองระยอง
เข้าชม : [109]
31 / ต.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประชุมพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
เข้าชม : [120]
28 / ต.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รับฟังแนวนโยบายการขับเคลื่อนการขับเคลื่อนงาน ปีงบประมาณ2563
วันที่ 28 ตุลาคม 2562 ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอ 15 แห่ง รวม 12 ท่าน และบุลากรสำนักงาน กศน.จังหวัดน่าน เข้ารับฟังแนวนโยบายการขับเคลื่อนงาน กศน. ประจำปี2563
เข้าชม : [110]
21 / ต.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดน่าน ยินดีต้อนรับ นายประพันธ์ ทองพราว ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดน่าน ด้วยความยินดียิ่ง
สำนักงาน กศน.จังหวัดน่าน ยินดีต้อนรับ นายประพันธ์ ทองพราว ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดน่าน ด้วยความยินดียิ่ง
เข้าชม : [179]
1 / ต.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีทำบุญอาคารสำนักงาน กศน.จังหวัดน่าน
พิธีทำบุญอาคารสำนักงาน กศน.จังหวัดน่าน
เข้าชม : [133]
11 / ก.พ. / 2562 : ข่าวเด่น
นายศรีชัย พรประชาธรรม เลขาธิการ กศน.ตรวจเยี่ยม สำนักงาน กศน.จังหวัดน่าน
นายศรีชัย พรประชาธรรม เลขาธิการ กศน.ตรวจเยี่ยม สำนักงาน กศน.จังหวัดน่าน
เข้าชม : [311]
17 / พ.ค. / 2561 : ข่าวเด่น
การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ผ่านงานวิจัยชุมชน : สายใย กศน ETV
การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ผ่านงานวิจัยชุมชน : สายใย กศน ETV
เข้าชม : [327]

กำลังแสดงหน้าที่ 1/4 ->
<< 1 2 3 4 >>