สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดน่าน
 
 
สำนักงาน กศน.จังหวัดน่าน ยินดีต้อนรับ

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ : ทั้งหมด
  

21 / พ.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่ารถบรรทุกขับเคลื่อน ๔ ล้อ ๔ ประตู จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่ารถบรรทุกขับเคลื่อน ๔ ล้อ ๔ ประตู จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เข้าชม : [19]
5 / พ.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศประกวดราคาเช่ารถบรรทุกขับเคลื่อน ๔ ล้อ ๔ ประตู จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศประกวดราคาเช่ารถบรรทุกขับเคลื่อน ๔ ล้อ ๔ ประตู จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เข้าชม : [23]
5 / พ.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ในการจัดเช่ารถบรรทุกขับเคลื่อน 4 ล้อ 4 ประตู จำนวน 2 คัน
ขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ในการจัดเช่ารถบรรทุกขับเคลื่อน 4 ล้อ 4 ประตู จำนวน 2 คัน
เข้าชม : [24]
17 / เม.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สู้ ! โควิด-19 ไปด้วยกัน คู่มือดูแลตัวเองสำหรับประชาชน
สู้ ! โควิด-19 ไปด้วยกัน คู่มือดูแลตัวเองสำหรับประชาชน
เข้าชม : [29]
17 / เม.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดน่าน แจ้งประชาสัมพันธ์ ตารางออกอากาศ ETV โครงการ ETV ติวเข้มออนไลน์
สำนักงาน กศน.จังหวัดน่าน แจ้งประชาสัมพันธ์ ตารางออกอากาศ ETV โครงการ ETV ติวเข้มออนไลน์
เข้าชม : [22]
8 / เม.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศประกวดราคาเช่ารถบรรทุกขับเคลื่อน ๔ ล้อ ๔ ประตู จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศประกวดราคาเช่ารถบรรทุกขับเคลื่อน ๔ ล้อ ๔ ประตู จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เข้าชม : [28]
8 / เม.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และราคากลาง ในการจัดเช่ารถบรรทุกขับเคลื่อน 4 ล้อ 4 ประตู จำนวน 1 คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และราคากลาง ในการจัดเช่ารถบรรทุกขับเคลื่อน 4 ล้อ 4 ประตู จำนวน 1 คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เข้าชม : [26]
8 / เม.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
เข้าชม : [28]
8 / เม.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาเช่ารถบรรทุก ขับเคลื่อน ๔ ล้อ ๔ ประตู จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาเช่ารถบรรทุก ขับเคลื่อน ๔ ล้อ ๔ ประตู จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เข้าชม : [28]
7 / เม.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศประกวดราคาจัดเช่ารถบรรทุกขับเคลื่อน 4 ล้อ 4 ประตู จำนวน 1 คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศประกวดราคาจัดเช่ารถบรรทุกขับเคลื่อน 4 ล้อ 4 ประตู จำนวน 1 คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เข้าชม : [18]
7 / เม.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เข้าชม : [13]
7 / เม.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เช่ารถบรรทุกขับเคลื่อน 4 ล้อ 4 ประตู)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เช่ารถบรรทุกขับเคลื่อน 4 ล้อ 4 ประตู)
เข้าชม : [16]
7 / เม.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ในการจัดเช่ารถบรรทุกขับเคลื่อน 4 ล้อ 4 ประตู จำนวน 1 คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)
ขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ในการจัดเช่ารถบรรทุกขับเคลื่อน 4 ล้อ 4 ประตู จำนวน 1 คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)
เข้าชม : [15]
27 / มี.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานผลการดำเนินงานโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
รายงานผลการดำเนินงานโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
เข้าชม : [26]
25 / มี.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63037417588)
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63037417588)
เข้าชม : [27]
25 / มี.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกวดราคาเช่าเช่ารถบรรทุก ขับเคลื่อน 4 ล้อ 4 ประตู จำนวน 1 คัน สำนักงาน กศน.จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63037430634)
ประกวดราคาเช่าเช่ารถบรรทุก ขับเคลื่อน 4 ล้อ 4 ประตู จำนวน 1 คัน สำนักงาน กศน.จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63037430634)
เข้าชม : [23]
23 / มี.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการเช่ารถบรรทุก ขับเคลื่อน 4 ล้อ 4 ประตู จำนวน 1 คัน สำนักงาน กศน.จังหวัดน่าน
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการเช่ารถบรรทุก ขับเคลื่อน 4 ล้อ 4 ประตู จำนวน 1 คัน สำนักงาน กศน.จังหวัดน่าน
เข้าชม : [30]
20 / ม.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ)
เข้าชม : [87]
6 / ธ.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วารสารฉบับที่ 2 เดือน ธันวาคม 2562
วารสารฉบับที่ 2 เดือน ธันวาคม 2562
เข้าชม : [82]
26 / มิ.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ครู ศศช.260662
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ครู ศศช.260662
เข้าชม : [300]

กำลังแสดงหน้าที่ 1/5 ->
<< 1 2 3 4 5 >>