สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดน่าน
 
 
สำนักงาน กศน.จังหวัดน่าน ยินดีต้อนรับ

 

     

       สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดน่าน จัดตั้งเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2522 มีพื้นที่ 15ไร่ 26 ตารางวา ตั้งอยู่เลขที่ 84 ถนนสุมนเทวราช ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000 หมายเลขโทรศัพท์ 054-710553 หมายเลขโทรสาร 0547-10700 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ได้เปลี่ยนสถานภาพจากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดน่านเป็นหน่วยงานทางการศึกษาเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2551 สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงาน กศน.จังหวัดน่าน มีจุดมุ่งหมายในการจัดการศึกษาให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยให้บริการทางการศึกษา ในหลากหลายรูปแบบ ได้แก่การศึกษาสายสามัญการศึกษาสายอาชีพ และการศึกษา ตามอัธยาศัย ซึ่งสามารถเลือกเรียน ได้ตาม ต้องการ และความเหมาะสม กับสภาพความพร้อม ของผู้เรียน

 เข้าชม : 74767