สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดน่าน
 
 
สำนักงาน กศน.จังหวัดน่าน ยินดีต้อนรับ

 

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกาาตามอัธยาศัยจังหวัดน่าน
ตั้งอยู่เลขที่ 84 ถนนสุมนเทวราช ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000เข้าชม : 963